Luisma

Name: Luis

Surname: Martínez Somalo

Birthdate: 03/12/1988

Birthplace: Logroño

Position: Flank-Pivot

Team: Noia Portus Apostoli

Download file card